III Konferencja nt. „Nowoczesne rozwiązania interaktywne w praktyce szkolnej”

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie zorganizował wraz z Urzędem Miasta Częstochowy, Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz firmą JES III Konferencję nt. „Nowoczesne rozwiązania interaktywne w praktyce szkolnej”.

Uczestnikami byli dyrektorzy częstochowskich szkół oraz nauczyciele zajmujący się wdrażaniem technologii informacyjnych w szkołach różnych typów. Zaproszeni prelegenci w osobach: dr Jana Polaka z Apple Education Mentor, Witolda Kołodziejczyka – redaktora naczelnego miesięcznika Edukacja i Dialog, Elizy Hetkowskiej z Fundacji Nowoczesna Polska oraz Grzegorza Pielecha z Mentor Polska przedstawili szereg ciekawych propozycji rozwiązań wykorzystania TI w procesie edukacyjnym. Przekazali wiedzę na temat zasobów internetowych do wykorzystania w tworzeniu materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej. Podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie w czasie zajęć warsztatowych, które odbyły się w grupach na tematy: „Tworzenie edukacyjnych materiałów multimedialnych z wykorzystaniem iPada”, „Medialny przybornik. Jak adaptować scenariusze lekcji z edukacji medialnej?”oraz „Multimedialna klasa – prezentacja monitora dotykowego, tablicy multimedialnej i klasy językowej”. Bardzo interesującym działaniem, w czasie konferencji, było stworzenie jej uczestnikom możliwości korzystania z tabletów w systemie sprzężonym z prowadzącym wykład i poznanie wielości zastosowań tego narzędzia w nauczaniu-uczeniu się.

PG SOD Częstochowa

No Comments Yet.

Leave a Comment