dr Cezary Wosiński, rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej udzielił wywiadu dla Państwowej telewizji RADA na Ukrainie